REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për pastrimin e pikave të zeza (deponi e egër)

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Pastrimi i ambientit nga mbeturinat

Përshkrimi: Pala paraqet kërkesën në Zyrën e Pranimit për pastrimin e vendit ku janë deponuar mbeturinat. Kërkesa i përcillet Drjtorisë për Shërbime Publike ku personi përgjegjës e shqyrton kërkesën, bënë inspektimin në terren, cakton volumin e mbeturinave dhe më pas e merr aprovimin nga Drejtori i Drejtorisë lidhur me punën që duhet të bëhet.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohën e përfundimit të punës.

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Vendi ku kërkohet të bëhet ndërhyrja

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Fotografi nga vendi ngjarjes (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion