REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për ndihmë financiare për sëmundje të rënda

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Ndarja sa më e drejtë e ndihmave financiare (shuma zakonisht simbolike) si asistencë në mbulimin e shpenzimeve të shërimit, për qytatarët që vuajnë nga sëmundjet e rënda.

Përshkrimi: Pala merr aplikacionin nga dhe e plotëson atë duke ia bashkangjitur dokumentacionin mjekësor valid. Kërkesa i dërgohet Komisionit i cili e shqyrton dhe e merr vendimin. Lista e përfituesve publikohet në tabelën e shpalljeve të Kuvendit Komunal.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri i telefonit )
  • Numri i llogarisë bankare

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Formulari për aplikim (Kopje)
  • Dokumentacioni Mjekësor (Origjinal)
  • Dokumenti identifikues (ID) (Kopje)
  • Certifikata e Lindjes (për fëmijë) (Origjinal)
  • Dokumenti i asistencës sociale (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion