REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for public lighting maintenance and expansion of new public lighting

Directorate for Public Services

Qëllimi: Purpose and maintenance of public lighting in the municipality

Përshkrimi: The applicant submits the request for public lighting at the Reception Office. The request is forwarded to the Directorate of Public Services where the competent Officer verifies whether it falls under maintenance or new lighting and responds to the citizen.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information of the applicant (contact information, personal number, etc.)
  • Address the place where public lighting is requested

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 year

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion