REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkese për mirëmbajtje të ndriçimit publik dhe shtrirje të re të ndriçimit publik

Drejtoria për Shërbime Publike

Qëllimi: Qëllimi është mirëmbajtja e ndriçimit publik në komunë

Përshkrimi: Pala e paraqet kërkesën për ndriçim publik në Zyrën Pritëse. Kërkesa përcillet në Drejtorinë e Shërbimeve Publike ku Zyrtari përgjegjës e verifikon se a është në kuadër të mirëmbajtjes apo ndriçimit të ri dhe i kthehet qytetarit përgjegjja.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat, numri personal,etj)
  • Adresa e vendit për kërkesën për ndriçim publik

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1 vit

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion