REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for verification of mined zones

Directorate for Health and Social Welfare

Qëllimi: Mediation between a party/applicant and a competent body for providing a safe environment to the citizens.

Përshkrimi: The applicant submits the request to the Archives from where it is sent to the Directorate of DPR (Directorate for Protection and Rescue). The Directorate will contact the Ministry for the Kosovo Security Forces Department of Civil-Military Affairs, the Mine Action Center. The applicant is notified of the KSF (Kosovo Security Forces) response regarding the de-mining (feasibility, eventual de-ming dates, or similar).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 10 years

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Person's address
  • Contact information (e.g. phone No.)
  • Location/where verification of mining area is requested
  • Date of application

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion