REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za verifikaciju miniranih podrucja

Direkcija za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Qëllimi: Medijacija izmedu stranke/podnosioca prijave i nadležnog organa za obezbedivanje sigurnog okruženja za gradane.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev arhivi odakle se isti šalje Direkciji za gorsku službu spasavanja. Direkcija ce kontaktirati Ministarstvo za kosovske bezbednosne snage, Odsek za civilne i vojne poslove i Centar za deminiranje. Podnosioca prijave obaveštava Kosovska Policija o njihovom odgovoru na deminiranje (izvodljivost, eventualni datumi deminiranja ili slicno)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 10 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Adresa lica
  • Kontakt podaci (npr. broj telefona)
  • Lokacija/mesto gde je neophodna verifikacija oblasti za obavljanje rudarskih poslova
  • Datum podnošenja prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion