REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për verifikimin e zonës së minuar

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Qëllimi: Ndërmejtësimi mes palës dhe subjektit kompetent në funksion të krijimit të ambientit të sigurtë për qytetarin.

Përshkrimi: Pala e parashtron kërkesën në Arhivë e cila dërgohet në Drejtorin për DMSH(Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim. Drejtoria I drejtohet Ministrisë së Forcës së Sigurisë Departamentit për Cështje Civile-Ushtarake Kompanisë për Deminim. Pala njoftohet me përgjigjet e FSK(Forca e Sigurisë së Kosovës) lidhur me deminimin (arsyeshmërin, datën eventuale për deminim dhe të ngjajshme).

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 10 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e Personit
  • Informatat për kontakt (p.sh. nr I telefonit)
  • Lokacioni/vendi ku kërkohet verifikimi i terrenit të minuar
  • Data e aplikimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion