REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për konstatimin e rrezikshmërisë

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Konstatimi i shkallës së rrezikshmërisë për qytetarin apo pronën dhe inicimi i procedurës për shmang'jen e rrezikut dhe sanimin e gjendjes.

Përshkrimi: Pala e parashtron kërkesën me shkrim ose me gojë për rrezikun eventual që i kanoset

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 10 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e Personit
  • Informatat për kontakt (p.sh. nr I telefonit)
  • Lokacioni/objekti për të cilin është raportuar
  • Data e aplikimit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Pala, me kërkesën mund te sjelle foto të prones/objektit te rrezikuar mirpo caktimin e shkallës së rrezikut e bënë komisioni. (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion