REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë verbale për intervenim emergjent (No. 112)

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Lajmërimi sa më i shpejtë dhe i saktë i rastit emergjent dhe reagimi i njësive/strukturave komunale për mbrojtje dhe shpëtim.

Përshkrimi: Qytetarët e komunës së Gjakovës dhe jashtë sajë lajmerojnë situatat emergjente dhe ngjarjet tjera kërcënuese në numrin unik emergjent 112. Informata konfirmohet dhe mbi këtë bazë bëhet reagimi, koordinimi dhe menaxhimi i situatës duke angazhuar kapacitetet përkatese komunale emergjente.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 10 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e Personit
  • Informatat për kontakt (p.sh. nr I telefonit)
  • Adresa ose lokacionit ku ka ndodhë fatkeqësia ose ku rreziku është evident
  • Rasti regjistrohet në ditarin e rasteve në kujdestari 112

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): në moment

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion