REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesa për asistencë policore (gjatë evenimenteve kulturore, sportive, protestave, etj).

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

Qëllimi: Mundësohet mbulimi i eventeve nga policia në mënyrë që qyetetarit ti ofrohet siguria e nevojshme.

Përshkrimi: Kërkesa e paraqitur nga qytetari, personi juridik, kompania, qendra kulturore dhe sportive, etj dërgohen në Drejtori ku procedohen dhe dërgohen në polici SHPK(Sherbimi Policorë i Kosovës)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Deri në përfundim të evenimentit.

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e personit dhe kontakt informatat
  • Vendi ku do të mbahet evenimenti

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Me raste - dokument mbi regjistrimin e OJQ, Shoqatës, etj. (Per shikim)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion