REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za verifikaciju štete nastale prirodnim, ljudskim ili drugim faktorom.

Direkcija za bezbednost i gorsku službu spašavanja

Qëllimi: Verifikacija štete ustanovama, putevima, okruženju (avion, šuma itd.) prirodnim ili drugim tehnickim/tehnološkim faktorima. Izrada nacrta izveštaja o situaciji i odluke o restauriranju situacije i/ili eventualnog finansijskog pokrica.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev arhivama, a zatim se zahtev prosleduje Direkciji za gorsku službu spasavanja koja ce je razmotriti; ista prosleduje zahtev nadležnom službeniku za terensku inspekciju i verifikaciju; zapisnik ce biti izraden putem koga ce podnosilac prijave nauciti više o daljem postupku.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 10 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Adresa lica
  • Kontakt podaci (npr. broj telefona)
  • Adresa lokacije za inspekciju
  • Datum podnošenja prijave

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Strana može takode poneti fotografije oštecene svojine, priložene zahtevu za overu. (NEMA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion