REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request to use the Palace of Culture (Universal Hall)

Directorate of Culture, Youth and Sports

Qëllimi: The citizen is provided with space for use, owned by the municipality, for different cultural activities.

Përshkrimi: The applicant submits a request to use the Universal Hall of the Palace of Culture at the admission office then the requested is forwarded to the Directorate of Culture, Youth and Sports. In certain cases, the project is attached to the request. The request will be reviewed by the responsible officer and approved by the Director of the Directorate. The applicant submits a request to use the Universal Hall of the Palace of Culture at the admission office then the requested is forwarded to the Directorate of Culture, Youth and Sports. In certain cases, the project is attached to the request. The request will be reviewed by the responsible officer and approved by the Director of the Directorate.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Organizer's name
  • The purpose of the activity
  • Date of holding the activity
  • Duration of the activity

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • In certain cases, NGO Registration Certificate (Copy)
  • Project activity (required in certain cases) (Copy)
  • In certain cases, Business Registration Certificate (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion