REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Use of space external of the Sports Palace (fields and courts: football, handball, basketball, volleyball)

Directorate of Culture, Youth and Sports

Qëllimi: Citizens, sports clubs, NGOs and schools are allowed to use for recreation or sports games open spaces of the Sports Palace.

Përshkrimi: Applicants must file a request to the Admission Office for using open spaces of the Sports Palace. The request is forwarded to the Directorate of Culture, Youth and Sports. The officer will examine the request and decides whether to accept or reject it.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Validity of the document related to the duration of the activity.

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information on the applicant (contact information)
  • Information on the number of participants, etc.)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion