REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Shfrytëzimi i hapsirave jasht Pallatit te Sporteve (fushat e: futbollit, hendbollit, basketbollit, volejbollit)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Qëllimi: I mundësohet qytetarëve, klubeve sportive, OJQ've dhe shkollave shfrytëzimi i objektit të hapur të Palestrës Sportive për rekreacion apo gara sportive.

Përshkrimi: Pala bënë kërkesën, në Zyrën e Pranimit, për shfrytëzim të objektit të hapur të Palestrës Sportive. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon të njëjtën.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat)
  • Informatat lidhur me numrin e pjesëmarrësve, etj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion