REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Application to use the Sports Palace (commercial use of large concert hall)

Directorate of Culture, Youth and Sports

Qëllimi: Citizens, cultural associations, music bands are able to use the large hall to hold concert of commercial nature.

Përshkrimi: Applicants must file a request to the Admission Office for holding a concert of commercial nature. The request is forwarded to the Directorate of Culture, Youth and Sports. The officer will examine the request and decides whether to accept or reject it.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Validity of the document related to the duration of the activity.

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname of the applicant
  • General information of the applicant (contact information, personal number, etc.)
  • Information on duration, date, the number of participants, the anticipated number of viewers, etc.)
  • Information regarding the need for lighting, audio, etc.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • In certain cases, Association Registration Certificate. (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion