REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Prijava za korišcenje sportske hale (komercijalna upotreba velike koncertne dvorane)

Ministarstvo kulture, omladine i sporta

Qëllimi: Gradani, kulturna udruženja i muzicki bendovi su takode ovlašceni da koriste veliku koncertnu salu u svrhe održavanja koncerata komercijalne prirode.

Përshkrimi: Podnosioci prijava moraju podneti zahtev Kancelariji za prijem u svrhu održavanja koncerata komercijalne prirode. Zahtev se prosleduje Direkciji za kulturu, omladinu i sport. Službenik ce pregledati zahtev i odluciti da li ce ga prihvatiti ili odbiti.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Rok važenja dokumenta koji se tice aktivnosti

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime podnosioca prijave
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci, licni broj itd.)
  • Podaci o trajanju, datumu, broju ucesnika, predvidenom broju gledalaca itd.)
  • Podaci koji se ticu neophodne rasvete, ozvucenja itd.

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • U odredenim slucajevima, potvrda o registraciji udruženja. (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion