REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for using Sports Palace space for advertisement

Directorate of Culture, Youth and Sports

Qëllimi: It enables companies to advertise their business.

Përshkrimi: The applicant may submit the application company commercial at the Admission Office. The request is forwarded to the Directorate of Culture, Youth and Sports. A sports sector officer will consider the request and approve/refuse it.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 year

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname of the applicant
  • General business information (name, activity)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Business Certificate (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion