REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e hapësirës për reklamim në Pallatin e Sporteve

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Qëllimi: I mundësohet firmave të bëjnë reklamimin e bizneseve.

Përshkrimi: Pala e bën kërkesën për reklamim te firmës në Zyrën e Pranimit. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari i sektorit të sportit e shqyrton dhe e aprovon/refuzon kërkesën.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 vit

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Të dhënat e përgjithshme mbi biznesin (emri, veprimtaria)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e biznesit (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion