REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for using internal and external space of primary, lower and upper secondary school buildings.

Municipal Directorate of Education

Qëllimi: Applicants are allowed to use internal and external space of school facilities.

Përshkrimi: The applicant submits the request to the Admission Office, and then the application is forwarded to the Directorate of Municipal Education, which is approved after being reviewed.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative:

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname of the applicant
  • Telephone number
  • Contact information
  • Dates during which the space is requested for use

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë):

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion