REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për shfrytëzimin e Pallatit të Sporteve (salla e madhe për rekreacion)

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport

Qëllimi: I mundësohet qytetarëve, klubeve sportive, OJQ've dhe shkollave shfrytëzimi i sallës së rekreacionit për rekreacion.

Përshkrimi: Pala bënë kërkesën në Zyrën e Pranimit për shfrytëzim të 'sallës për rekreacion'. Kërkesa përcillet në Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. Zyrtari e shqyrton kërkesën dhe e aprovon apo refuzon të njëjtën.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Vlefshmëria e dokumentit e lidhur me kohëzgjatjen e aktivitetit.

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës (NUK KA)
  • Informatat e përgjithshme të palës (kontakt informatat) (NUK KA)
  • Informatat lidhur me numrin e pjesëmarrësve, etj) (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion