REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Application to use the Sports Palace (large recreational hall)

Directorate of Culture, Youth and Sports

Qëllimi: Citizens, sports clubs, NGOs and schools are allowed to use the recreation hall for recreation.

Përshkrimi: Applicants must file a request to the Admission Office for the ‘recreation hall’. The request is forwarded to the Directorate of Culture, Youth and Sports. The officer will examine the request and decides whether to accept or reject it.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Validity of the document related to the duration of the activity.

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Name and Surname of the applicant (NONE)
  • General information on the applicant (contact information) (NONE)
  • Information on the number of participants, etc.) (NONE)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion