REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Prijava za korišcenje sportske hale (velika sala za fiskulturu)

Ministarstvo kulture, omladine i sporta

Qëllimi: Gradanima, sportskim klubovima, NVO-ima i školama je dozvoljeno da koriste salu za fiskulturu za rekreaciju.

Përshkrimi: Podnosioci prijava moraju podneti zahtev Kancelariji za prijem za ‘salu za fiskulturu’. Zahtev se prosleduje Direkciji za kulturu, omladinu i sport. Službenik ce pregledati zahtev i odluciti da li ce ga prihvatiti ili odbiti.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Rok važenja dokumenta koji se tice aktivnosti

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Ime i prezime podnosioca prijave (NEMA)
  • Opšti podaci o podnosiocu prijave (kontakt podaci) (NEMA)
  • Podaci o broju ucesnika itd.) (NEMA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion