REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za inspekcijom i uništavanjem dobara sa isteklim rokom, za jestive i nejestive proizvode

Direkcija za inspekcijski nadzor

Qëllimi: Osnovna prava potrošaca su obezbedenja i javnost je zašticena od zdravstvenih i ekonomskih rizika. Ovaj postupak takode osigurava svodenje poslovnih gubitaka na minimum.

Përshkrimi: Podnosilac prijave ce dostaviti zahtev Kancelariji za prijem koji se zatim šalje Direkciji za inspekcijski nadzor, gde ce se odrediti veterinarski inspektor koji ce verifikovati registar dobara koji ce biti predat zajedno sa zahtevom aplikanta. Nakon verifikacije, komisija za uništavanje dobara se sacinjava koja takode potvrduje i prati proces uništavanja takvih dobara.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 1 godina

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime
  • Naziv pravnog lica
  • Kontakt podaci

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 15

Dokumentacioni i kërkuar

  • Registar robe kojoj je istekao rok (NEMA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion