REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Kërkesë për pëlqim sanitarë për ndërtim / rindërtim të objektit

Drejtoria për Punë Inspektuese

Qëllimi: Pëlqimi sanitarë për ndërtim nevoitet për të plotësuar dokumentacionin për pajisjen me leje ndërtimore.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në zyrën e pranimit e cila përcillet në Drejtorinë për Punë Inspektuese. Inspektori përgjegjës e bënë inspektimin në terren dhe e jep pëlqimin për plotësimin e kushteve sanitare.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Adresa e vendit që ka të bëjë me kërkesën
  • Informatat e kontaktit për palën

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Projekti i ndërtimit (Kopje e vertetuar)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion