REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Aplikimi për gjueti të përbashkëta nga Shoqatat e Gjuetarëve

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

Qëllimi: I mundësohet shoqatave të gjuetarëve të aplikojnë aktivitetin e tyre rekreativo-sportiv.

Përshkrimi: Pas shpalljes së ofertës publike për shfrytëzim të vend-gjuetie të përbashkëta, nga ana e Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural dhe me pëlqimin e Ministrisë, shoqatat e gjuetarëve nga të gjitha komunat e Kosovës i dorëzojnë aplikimet . Pas shqyrtimit të dokumenteve zyrtari i përcjell ofertat e tenderimit në komision ku merret vendimi për shfrytëzim të vend-gjuetisë së përbashkët për 10 vite.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Deri në 30 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i parashtruesit të kërkesës
  • Informatat e kontaktit
  • Kushtet që i ofron shoqata bazuar në kriteret e shpalljes

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Certifikata e regjistrimit të shoqatës (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion