REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za sticanjem državljanstva rodenjem na Kosovu (ukoliko je jedan od roditelja gradanin Kosova)

Direkcija za opštu administraciju

Qëllimi: Svrha procedure jeste sticanje kosovskog državljanstva.

Përshkrimi: Podnosioci prijave moraju aplicirati za dobijanje državljanstva u Kancelariji za prijave. Zahtev se može podneti licno ili od strane roditelja za maloletne osobe. Podnosilac prijave predaje popunjen obrazac i polaže zakletvu prihtavajuci pravni i ustavni poredak. Nakon ovoga se popunjena prijava šalje Ministarstvu unutrašnjih poslova. Centralna komisija ce zatim odluciti da li su zahtevi za dobijanje državljanstva ispunjeni. Kada ministar donese odluku maticar je sprovodi u delo.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ime (ime roditelja) prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)
  • Opšti podaci roditelja sa državljanstvom Kosova (ime i prezime, datum i mesto rodenja, profesija, prebivalište)
  • Opšti podaci roditelja sa drugim državljanstvom (ime i prezime, datum i mesto rodenja, državljanstvo, mesto i broj gradana u registru gradana, profesija, prebivalište)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 180

Dokumentacioni i kërkuar

  • Izvod iz maticne knjige rodenih deteta (Originalna)
  • Uverenje o kosovskom državljanstvu oba roditelja (Originalna)
  • Pisana izjava deteta koje ima preko 14 godina starosti (Originalna)
  • Pisana izjava sa stranim državljanstvom (ne kosovskim) (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion