REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Vërtetim i ç'lajmërimit të vendbanimit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Ç'regjistrimi i vendbanimit për të bërë regjistrimin e vendbanimit të ri.

Përshkrimi: Pala bën kërkesën për ç'lajmërim te vendbanimit në Zyrën e Gjendjes Civile. Palës i kërkohet numri personal dhe zyrtari e bën ç'lajmrimin e vendbanimit në sistemin elektronik të gjendjes civile.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Numri Personal
  • Data e lindjes
  • Gjininë
  • Vendin e lindjes
  • Vendbanimin e vjetër
  • Vendbanimin e ri
  • Shtetesinë
  • Gjendjen Martesore

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion