REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Confirmation of residence de-registration

Directorate of General Administration

Qëllimi: De-registration of a residence in order to register a new residence.

Përshkrimi: The applicant files a request for de-registration to the Civil Status Office. After the applicant is asked for the personal number, the officer will de-register the place of residence in the electronic system of civil status.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Personal Number
  • Date of birth
  • Gender
  • Place of birth
  • Previous residence
  • New residence
  • Nationality
  • Marital Status

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion