REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Verifikim i dokumenteve të ndryshme nga shtetet tjera

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Bëhet identifikimi i nënshkrimit në formularin/dokumentin i cili mirret në shtetet tjera dhe, qëllimi është të plotësohet kërkesa e shtetit të huaj.

Përshkrimi: Pala kërkon ti bahet verifikimi i dokumentit i cili është marrë në shtetet tjera jashtë Republikës së Kosovës. Dokumentin e vërtetuar e merr pala ndërsa kopja e dokumentit regjistrohet dhe mbetet në arkivë. Gjithashtu bëhet vërtetimi i nënshkrimit të palës në dokumentin origjinal.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 5 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri
  • Informata e përgjithshme (numri personal)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Dokumenti që duhet të verifikohet (pala duhet të jetë prezent) (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion