REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Legalizim i kopjes në bazë të origjinalit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Vërtetohet kopja e një dokumenti në bazë të dokumentit origjinal.

Përshkrimi: Pala e cila dëshiron të vërtetoj kopjet në bazë të origjinalit e sjell dokumentin origjinal dhe 2 apo më shumë kopje të atij dokumenti për ta vërtetuar. Kopjet e dokumentit legalizohen, vulosen dhe ky legalizim regjistrohet në librin e legalizimeve. Një kopje e dokumentit mbetet në arkivën e Komunës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 5 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri
  • Informata e përgjithshme (numri personal)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Dokumenti origjinal dhe kopjet e po atij dokumenti të cilat duhet legalizuar (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion