REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Legal copies based on the original

Directorate of General Administration

Qëllimi: A copy of a document is verified based on the original document.

Përshkrimi: If you would like to verify copies against the original you have to bring the original and 2 ore more copies of the document concerned in order to verify it. Once the copies of the document are legalized, stamped such legalization is recorded in the book of legalizations. A copy of the document remains in the municipal archives.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 5 years

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information (personal number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Original documents and copies of the same document which must be legalized (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion