REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Legalizim i nënshkrimit

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Vërtetohet që nënshkrimi në një dokument apo deklaratë është i parashtruesit të kërkesës.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën për të bërë vërtetimin e nënshkrimit në dokument, në zyrën e gjendjes civile. Zyrtari bënë identifikimin e palës me anë të dokumentit identifikues, dhe kërkon nga pala të nënshkruaj në protokollin zyrtarë.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 5 vite

Informatat e kërkuara

  • Emri, mbiemri (emri i prindit)
  • Informata e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Deklarata / dokumenti për të cilin nevoitet vërtetimi i nënshkrimit (pala duhet të jetë prezent gjatë vërtetimit) (Origjinal)
  • Letërnjoftimin ose Pasaportën (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion