REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Signature legalization

Directorate of General Administration

Qëllimi: Verification of a signature on a document or statement to belong to the applicant.

Përshkrimi: The applicant files a request, for verification of a signature on a document, to the Civil Registry Office. The officer will ID the applicant through an identification document, and requests the applicant to sign the official protocol.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 5 years

Informatat e kërkuara

  • Name, surname (name of parent)
  • General information (address, telephone number, personal number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Statement/document which needs to have the signature verified (the party should be present during authentication) (Original)
  • ID card or passport (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion