REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Change of surname following marriage annulment

Directorate of General Administration

Qëllimi: Change of surname after a marriage is annulled, reinstating the maiden name.

Përshkrimi: After a ruling from the court dissolving a marriage, the applicant may request from the Civil Status Office, change of surname (reinstating the family name). The legal officer will decide on the name change and the same decision is recorded in the Civil Status Register.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name, surname (name of parent)
  • General information (address, personal number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Birth Extract (Original)
  • Marriage Certificate (Original)
  • ID card (Copy)
  • Court ruling confirming the marriage has been dissolved (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion