REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Correction, change in the Civil Status Register

Directorate of General Administration

Qëllimi: Correction/change in the Civil Status Register.

Përshkrimi: The applicant files a request to the Civil Status Office. Upon applicant's request, the officer fills out the form and requires that all documents required for correction are completed. The application is examined and a decision for correction is issued.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name, surname (name of parent)
  • General information (address, telephone number, personal number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Birth Extract of parents (Original)
  • Marriage Certificate (Original)
  • ID card (Copy)
  • Certificate of No Pending Cases (Original)
  • Evidence of criminal past (Original)
  • Other documents as necessary, if requested by the officer in the procedure. (NONE)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion