REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e Vdekjes

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Pajisja me certifikatë të vdekjes

Përshkrimi: Kërkesa për pajisje me certifikatë të vdekjes bëhet në Zyrën e Gjendjes Civile. Kërkesën mund ta bëjë familjari, institucioni ose personi që ka qenë prezent në rastin e vdekjes. I vdekuri duhet të jetë i regjistruar në sistemin elektronik të gjendjes civile, për ta mundësuar lëshimin e certfikatës së vdekjes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i të vdekurit
  • Numri personal i të vdekurit

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion