REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Death Certificate

Directorate of General Administration

Qëllimi: Issuing death certificates

Përshkrimi: Requests for death certificates are made at the Civil Status Office. Request may be submitted by a relative, a n institution or a person who was present when death occurred. The deceased must be registered in the electronic system of civil status, to enable issuing the death certificate.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and surname of the deceased
  • Personal number of the deceased

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion