REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Registration of death that occurred outside of Kosovo territory

Directorate of General Administration

Qëllimi: Allows registration of death of the person whose death has occurred abroad in order to update the data in the death registers

Përshkrimi: The applicant submits the request at the Civil Status Office for registration of death occurred outside Kosovo. If the documentation is complete, death will be promptly registered in the Death Register. Upon registration of death, the system forwards automatically the data to the register of birth and blocks the birth records of that person.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name (Name of Parent) Surname of the deceased
  • Name and surname of the person making the request (relations with the deceased)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Death Certificate (Original)
  • ID Card (of the deceased) (Copy)
  • Certificate of residence (of the deceased) (Original)
  • ID Card (of the person making the request) (Original)
  • Certificate of residence (of the person making the request, if hr/she is a Kosovo citizen) (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion