REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Request for marriage with a foreigner

Directorate of General Administration

Qëllimi: The citizens of Kosovo is able to enter marriage with a foreign citizen.

Përshkrimi: The applicant submits the request at the Civil Status Office for entering marriage with a foreign citizen. If documentation required from the Kosovo citizens and the foreign national is complete, the registrar will register the declaration of the marriage in the electronic civil status system and two days later the marriage is allowed to take place on the date fixed by the agreement between the applicant and the civil status officer.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name (name of parent) and Surname of both persons who are entering into marriage

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Birth Extract (Original)
  • Marital Status (Original)
  • ID card (Copy)
  • Birth certificate (foreign citizen) (Original)
  • Certificate of residence (Copy)
  • Certificate of no impediment (Original)
  • Certificate of legal capacity (Original)
  • Passport (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion