REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zahtev za brak sa stranim državljaninom.

Direkcija za opštu administraciju

Qëllimi: Gradani Kosova mogu stupiti u brak sa stranim državljaninom.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj službi za stupanje u brak sa stranim državljaninom. Ukoliko je potrebna dokumentacija gradana Kosova i stranog državljana kompletna, registar ce prijaviti proglašenje braka u elektronski sistem civilnog statusa i dva dana nakon ce brak moci da se ostvari na mestu ugovorenom izmedu podnosioca prijave i maticara.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ime (ime roditelja) i prezime oba lica koja stupaju u brak

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Izvod iz maticne knjige rodenih (Originalna)
  • Bracno stanje (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih (za strane gradane) (Originalna)
  • Uverenje o prebivalištu (Overena kopija)
  • Uverenje o neometanom radu (Originalna)
  • Uverenje o pravnoj sposobnosti (Originalna)
  • Pasoš (Overena kopija)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion