REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Lidhja e martesës jashtë objektit të Kuvendit Komunal

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: I mundësohet palës që të bëjë lidhjen e martesës në vendin e kërkuar, jasht objektit të kuvendit komunal.

Përshkrimi: Pala paraqet kërkesën për lidhjen e martesës jashtë objektit të Kuvendit të Komunës. Pas plotësimit të dokumentacionit kërkesa dërgohet te Drejtori i Administratës Publike i cili/e cila edhe e merr vendimin.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Dokumenti është i vlefshëm deri me realizmin e kërkesës.

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe mbiemri për të dy bashkëshortët e ardhshëm (emrat e prindërve)
  • Informatat e përgjithshme (adresa, numri i telefonit, numri personal)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 3

Dokumentacioni i kërkuar

  • Kërkesa me shkrim nga pala (Origjinal)
  • Letërnjoftimi (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion