REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Marriage in the Municipal building, after office hours

Directorate of General Administration

Qëllimi: Citizens are allowed to enter marriage on the date agreed upon by the Registrar and the applicant.

Përshkrimi: The applicant may submit the application for marriage at the Admission Office. The Registrar will request the necessary documents and records the ‘declaration of marriage’ in the electronic system of the Civil Status. After 2 days of the declaration of marriage, the marriage may occur. The marriage date will be set by the Registrar in agreement with the persons wishing to enter marriage.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • Name of parents
  • Personal Number
  • Hometown
  • Citizenship

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 2

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
  • Birth Extract (Copy)
  • Marital Status Certificate (Original)
  • Certificate of residence (Copy)
  • ID Cards of two witnesses (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion