REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Official establishment of the fatherhood/motherhood (registration of children born by unmarried parents)

Directorate of General Administration

Qëllimi: Acceptance of fatherhood/motherhood of the child

Përshkrimi: The applicant submits the request at the Civil Status Office for making official the records on fatherhood/motherhood. Both parents must be present to fill in the records together with the officer of civil status. The parents are then entitled to register the child in the civil status register.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and surname (of the child's parents)
  • General information (residence, personal number)
  • Date and place of birth of the child

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Birth Extract (of both parents) (Original)
  • Marriage Certificate (in case of parents entering marriage after the birth of the child) (Original)
  • ID card (if the child is over 16 years old) (Copy)
  • Child's birth certificate (even if the child was born outside Kosovo) (Original)
  • Marriage Certificate (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion