REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Zvanicno osnivanje ocinstva/majcinstva (prijava dece ciji roditelji nisu vencani)

Direkcija za opštu administraciju

Qëllimi: Prihvatanje ocinstva/majcinstva deteta

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj službi za ozvanicavanje podataka o ocinstvu/majcinstvu. Oba roditelja moraju biti prisutni kako bi zajedno popunili podatke zajedno sa maticarem. Roditeljima se zatim daje ovlašženje da dete prijave u registar civilnog statusa.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ime i prezime (roditelja deteta)
  • Opšti podaci (adresa, licni broj)
  • Datum i mesto rodenja deteta

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Izvod iz maticne knjige rodenih (oba roditelja) (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige vencanih (u slucaju da su roditelji stupili u brak po rodenju deteta) (Originalna)
  • Licna karta (ukoliko je dete starije od 16 godina) (Overena kopija)
  • Izvod iz maticne knjige rodenih deteta (cak iako je dete rodeno van Kosova) (Originalna)
  • Vencani list (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion