REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Dvostruko otkazivanje u Registru civilnog statusa rodenih.

Direkcija za opštu administraciju

Qëllimi: Ispravljanje dvostruke registracije osobe u registrima civilnog statusa.

Përshkrimi: U slucaju da je rodeno dete registrovano u dve opštine (u mestu prebivališta deteta i u opštini rodenja), gradanin može zahtevati otkazivanje dvostruke registracije. Zahtev se podnosi Maticnoj kancelariji uz kompletnu dokumentaciju koju pregleda maticar. Zvanicnik ce spreciti dvostruku registraciju tako što ce obezbediti nepostojanje prijava u opštini koje su ostale na snazi (na osnovu otpusnih papira zdravstvene institucije)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Trajno

Informatat e kërkuara

  • Ime, prezime (ime roditelja)
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Izvod iz maticne knjige rodenih oba roditelja deteta (Originalna)
  • Izvod iz maticne knjige vencanih (Originalna)
  • Licna karta (Overena kopija)
  • Uverenje o registraciji iz opštine u kojoj je obavljena dvostruka registracija (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion