REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Double cancellation at the Civil Status Register of the birth

Directorate of General Administration

Qëllimi: Correcting double registration of a person in the civil status registers.

Përshkrimi: In case the born child is registered in two municipalities (at parent’s place of residence and at the municipality of birth), the citizen may request cancellation of the double registration. The request is made to the Civil Status Office with completed documentation which is reviewed by the civil status officer. The officer will cancel the double registration by ensuring that no registration at the municipality of birth remains in force (based on the release papers of the health institution)

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name, surname (name of parent)
  • General information (address, telephone number, personal number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 30

Dokumentacioni i kërkuar

  • Birth Extract of both parents pf the child (Original)
  • Marriage document (Original)
  • ID card (Copy)
  • Registration certificate from the municipality where double registration is made (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion