REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrimi i fëmijëve të braktisur (ose të gjetur)

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Regjistrimi i fëmijës në Sistemin Elektoronik të Gjendjes Civile

Përshkrimi: Regjistrimi i fëmijëve bëhet në Zyrat e Gjendjes Civile të vendit ku është gjetur fëmija me aktvendim të Qendrës për Punë Sociale ku qendra ai cakton emrin dhe mbiemrin fëmiut, pastaj Gjykata sjell vendimin për themelim të adoptimit ku fëmiut mund ti ndryshohet emri dhe/ose mbiemri

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Aktvendimin (Origjinal)
  • Kërkesën e bën edhe personi i cili adopton fëmijën e gjetur bashkë me aktevendimin (NUK KA)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion