REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regular baby registration born in the health institution

Directorate of General Administration

Qëllimi: Registration of babies in the Electronic Civil Status System during the regular registration period.

Përshkrimi: The applicant files a request to the Civil Registry Office to register the baby. Based on documents produced by the Medical Center, the officer will perform registration in the Civil Status system. A regular registration is considered every registration of babies within 30 days from the date of birth.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Permanent

Informatat e kërkuara

  • Name and surname of the parent
  • Name of the baby

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Hospital discharge form (Copy)
  • ID cards of the parents (in case they are not married) (Copy)
  • Marriage Certificate (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion