REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Regjistrim i rregullt i foshnjeve të lindura në institucionin shëndetësorë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Regjistrimi i foshnjës në Sistemin Elektoronik të Gjendjes Civile në afatin e rregullt të regjistrimit.

Përshkrimi: Pala e paraqet kërkesën në Zyrën e Gejndjes Civile për regjistrim të foshnjës. Në bazë të dokumenteve të paraqitura nga Qendra Medicinale zyrtari e bënë regjistrimin në Sistemin e Gjendjes Civile. Regjistrim i rregullt konsiderohet cdo regjistrim i foshnjave deri në 30 ditë nga dita e lindjes.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: Përhershëm

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri i prindërve
  • Emri i foshnjës

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Fletëparaqitja e Spitalit (Kopje)
  • Leternjoftimet e prinderve (nëse nuk janë të martuar) (Kopje)
  • Certifikata e martesës (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion