REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Declaration of family community

Directorate of General Administration

Qëllimi: Family declaration is required in order to complete the documentation necessary for visa application, student grants, etc.

Përshkrimi: The applicant files a request for a Family Declaration to the Civil Registry Office. In order to obtain a declaration of family community, each family member must be registered in the Civil Status Registers thus the list of family members is completed. The applicant is issued a declaration of family community bearing a specific serial number.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name and surname of all family members
  • General information (address, telephone number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card/passport for all family members (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion