REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certificate of residence

Directorate of General Administration

Qëllimi: The purpose of the procedure is to grant certificates of residence, as part of documentation for different applications.

Përshkrimi: The applicant files a request to the Civil Status Office. The officer, based on the personal number, confirms whether the citizen is registered in the electronic system of civil registration and confirms the information, including residence. Applicant performs the payment and is issued with the residence certificate.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name (Name of Parent) and Surname
  • Personal Number

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion