REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Marriage Certificate

Directorate of General Administration

Qëllimi: Issuing citizens certificates documenting that that person is married.

Përshkrimi: The applicant files a request to the Civil Status Office. The officer confirms the civil status of the applicant from the Register of births. Party's marriage is confirmed and the certificate with the status Married is registered. The applicant is supplied with the marriage certificate on the same day.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name and Surname
  • General information (personal number, contact information)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID Card (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion