REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e martesës

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Pajisja e qytetarit me certifikatë që dokumenton se ai person ka lidhje martesore.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile. Zyrtari e verifikon statusin civil të palës në librin Amzë. Vërtetohet që pala ka të lidhur martesë dhe regjistrohet certifikata me statusin i/e martuar. Pala pajiset me certifikatë të martesës brenda ditës.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (numri personal, kontakt informatat)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Letërnjoftim (Kopje)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion