REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certifikatë e shtetësisë

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Qëllimi: Dokumentimi i shtetësisë së Kosovës.

Përshkrimi: Pala e bënë kërkesën në Zyrën e Gjendjes Civile. Zyrtari, në bazë të numrit personal e pajisë qytetarin me certifikate të shtetësisë

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 muaj

Informatat e kërkuara

  • Emri (emri i prindit) dhe Mbiemri
  • Informatat e përgjithshme (Adresa, numri telefonit, numri personal, vendbanimi)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Fletëpagesa (Origjinal)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion