REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Uverenje o državljanstvu

Direkcija za opštu administraciju

Qëllimi: Dokument kosovskog državljanstva.

Përshkrimi: Podnosilac prijave dostavlja zahtev Maticnoj kancelariji. Službenik na osnovu maticnog broja izdaje gradanu uverenje o državljanstvu

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 meseci

Informatat e kërkuara

  • Ime (ime roditelja) i prezime
  • Opšti podaci (adresa, broj telefona, licni broj)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Uplatnica (Originalna)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion