REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Certificate of Citizenship

Directorate of General Administration

Qëllimi: Kosovo Citizenship Document.

Përshkrimi: The applicant files a request to the Civil Status Office. The official, based on the personal number, issues the citizen with the certificate of citizenship

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name (Name of Parent) and Surname
  • General information (address, telephone number, personal number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • Payment slip (Original)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion