REGJISTRI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE
NË KOMUNËN E GJAKOVËS

AL  SR  EN

Birth Extract

Directorate of General Administration

Qëllimi: The birth extract and the registration in the electronic civil registry allows citizens to obtain, as needed, birth certificates at any of the Kosovo municipalities.

Përshkrimi: The applicant files a request to the Civil Registry Office and presents the personal number. If the applicant is not registered in the Civil Registry System (Electronic Civil Status Registry System) the officer will first register and then equip the party with a birth extract.

Baza ligjore

Vlefshmëria e procedurës administrative: 6 months

Informatat e kërkuara

  • Name, surname (name of parent)
  • General information (address, telephone number, personal number)

Koha e parashikuar brenda së cilës duhet të jepet përgjigje për proceduren (në ditë): 1

Dokumentacioni i kërkuar

  • ID card (Copy)
Pa pagesë

Formulari nuk është në dispozicion